Prosím, rozkliknite " Vzdelávacie aktivity " !

V prílohach uvádzame vzor obsahu vzdelávacej aktivity a zoznam vybraných aktivít. Samozrejme obsah a rozsah aktivít sa upravuje na základe požiadaviek klientov, cieľových skupín a reálnych možnosti účastníkov.

Okrem doleuvedených aktivít máme pripravene tréningy zamerané na rozvoj vyjednávacích schopnosti nákupcov, pre pracovníkov HR napr. talentmanažment, tvorba kompetenčných modelov.

Zaoberame sa tiež  rozvojom lektorských schopnosti interných lektorov vo firmách a  rozvoju manažérov ( manažment, leadership ).