Vzdelávacie aktivity

 

 

Manažérske zručnosti

Názvy modulov

 

    Tímová spolupráca

    Vedenie hodnotiacich pohovorov a spätná väzba

    Firemná kultúra

    Koučing

    Nábor a výber 

    Motivácia

 

 

Rozvoj osobnosti

Názvy modulov

    Presvedčivá komunikácia 

    Manažment času 

    Prezentačné zručnosti

    Asertivita a riešenie konfliktov 

    Zvládanie stresu 

    Vedenie porád 

    Vyjednávanie