Asertivita a riešenie konfliktov

Obsah tréningu: ASERTIVITA A RIEŠENIE KONFLIKTOV

 

Čo to  je konflikt

 • Konflikt ako prevaha záujmov nad názormi
 • Konflikt ako prevaha konfrontácie nad kooperáciou
 • Konflikt ako prevaha emócií nad racionalitou

Zdroje konfliktu

 • Charakter práce
 • Organizačný kontext – absencia procesov a pravidiel, absencia cieľov, prenos vzorcov správania
 • Jedinec – emotívnosť a temperament, hodnoty a motívy, odlišné návyky a prístupy
 • Individuálna a skupinová práca, skupinová diskusia

Riešenie konfliktov

 • Analýza problému
 • Analýza stanovísk strán v konflikte
 • Analýza záujmov
 • Možnosti riešení konfliktu
 • Rozhodnutie sa pre niektoré z riešení
 • Realizácia riešenia
 • Kontrola realizácie
 • Riešenie modelových situácii a spätná väzba, interaktívne zážitkové aktivity,  sebadiagnostika prostredníctvom dotazníkov, video natáčanie

Asertivita v konfliktoch

 •  Asertívne techniky
 • Využitie asertívnych techník počas konfliktu
 • Riešenie modelových situácii a spätná väzba, interaktívne zážitkové aktivity,  sebadiagnostika prostredníctvom dotazníkov, video natáčanie

 

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín      

 

Názov odbornej témy

 

Počet hodín

Teória

Prax

Čo to je konflikt

 

1

1

0

Zdroje konfliktu

 

5

1

4

Riešenie konfliktov

 

5

1

4

Asertivita v konfliktoch

 

5

1

4

Spolu

 

16

4

12