Koučing

Obsah tréningu: KOUČING

 

Čo to je koučing

 • pôvod, súvislosti, metódy, princípy,
 • odlišnosti od terapie a mentoringu
 • prehľad škôl koučingu, prehľad prístupov, poňatie koučingu
 • exekutívny / výkonnostný / rastový koučing – rozdiely a spoločné znaky
 • Individuálna a  skupinová diskusia

 

Nástroje kouča a ich používanie v praxi koučingu

 • definovanie cieľov koučingu
 • štruktúra a vedenie koučingového rozhovoru
 • klientský plán rozvoja,
 • koučovacia kniha – vedenie záznamov o koučingoch
 • Individuálna a  skupinová diskusia, brainstorming

 

Schopnosti a  zručnosti kouča

 • vedenie rozhovoru - štruktúra,
 • kladenie otázok, aktívne počúvanie,
 • uplatňovanie vlastnej autority,
 • intuícia, empatia,
 • kladenie požiadaviek a ich „vymáhanie“. 
 • prezentácia riešení s okamžitou SV, modelové situácie a spätná väzba, interaktívne zážitkové aktivity, video natáčanie

 

Identifikácia posunu, prínosov koučingu pre koučovaného a práca so sebou v pozícií kouča

 • čo / aké ciele a prínosy je reálne dosiahnuť v jednotlivých typoch koučingu (exekutívnom, výkonnostnom, rastovom)
 • reflexia ako nutný predpoklad kvalitného koučingu
 • reflexia uskutočnených koučovacích stretnutí – na základe koučovacej knihy
 • identifikácia silných / slabých stránok,
 • definovanie vlastnej vízie a  osobných cieľov v pozícií kouča
 • psychohygiena kouča – ako zvládať nápor problémov, ktoré generuje koučing
  • Individuálna a  skupinová diskusia, brainstorming,  modelové situácie a spätná väzba, sebadiagnostika na základe testov
  •  

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Čo to je koučing

1

1

0

Nástroje kouča a ich používanie v praxi koučingu

5

1

4

Schopnosti a  zručnosti kouča

5

1

4

Identifikácia posunu, prínosov koučingu pre koučovaného a práca so sebou v pozícií kouča

5

1

4

Spolu

16

4

12