Manažment času

Obsah tréningu: MANAŽMENT ČASU

 

Diagnostika seba samého v riadení času a organizácii práce

 • zlodeji času
 • vlastná výkonnostná krivka
 • zvládanie časového stresu
 • určenie vlastných silných a slabých stránok
 • sebadiagnostika prostredníctvom dotazníkov, individuálna a skupinová práca, skupinová diskusia

Práca s cieľmi, prioritami, úlohami

 • osobné vs. firemné ciele
 • stanovovanie cieľov (SMART technika)
 • rozhodovanie o cieľoch, prioritách
 • tvorba akčného plánu a práca s ním
 • riešenie modelových situácii a spätná väzba

Plánovanie

 • stratégia vs. Operatíva
 • denné, týždenné, dlhodobé
 • pravidlo 60:40
 • prejavy nesprávneho plánovania času
 • metódy plánovania času
 • najčastejšie problémy pri plánovaní práce a času
 • video natáčanie, interaktívne zážitkové aktivity, brainstorming

Pomôcky a nástroje pre prácu s časom

 • efektívne využívanie telefónu/diáru
 • práca s e-mailom, zoznamom úloh
 • poriadok na pracovisku
 • zdieľanie „best practices“
 •  tipy pre úsporu času a práca s nimi
 • interaktívne zážitkové aktivity, brainstorming, riešenie modelových situácii a spätná väzba

 

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín      

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Diagnostika seba samého v riadení času a organizácii práce

 

3

1

2

Práca s cieľmi, prioritami, úlohami

 

4

1

3

Plánovanie

 

5

1

4

Pomôcky a nástroje pre prácu s časom

4

1

3

Spolu

 

16

4

12