Motivácia

Obsah tréningu: MOTIVÁCIA

 

Motivácia  a automotivácia

 • Čo je motivácia
 •  Čo je automotivácia
 • Individuálna a skupinová diskusia, brainstorming
 

Zdroje motivácie

 • Návyky
 • Záujmy
 • Potreby
 • Ideály a hodnoty
 • riešenie modelových prípadov, individuálna a skupinová diskusia, brainstorming
 

 

Budovanie motivácie

 •  Hodnotenie prístupu manažéra
 • Teória X a Y
 • Vylepšovanie komunikácie
 • Spätná väzba
 • Podpora iniciatívy
 • Manažérske testy a hry
 • Riešenie problémov
 • Modelové individuálne a skupinové situácie, brainstorming, prezentácia riešení s okamžitou SV, video natáčanie
 

 

Motivovanie jednotlivcov a skupín

 • Motivačné stimuly
 • Stanovovanie cieľov
 • Vonkajšia a vnútorná motivácia
 • Motivačná sila peňazí
 • Delegovanie
 •  Riešenie modelových prípadov, skupinová diskusia, modelové situácie a spätná väzba
 

 

 

 Učebný plán tréningu a rozsah hodín

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Motivácia  a automotivácia

 

2

1

1

Zdroje motivácie

3

1

2

Budovanie motivácie

 

5

1

4

Motivovanie jednotlivcov

 a skupín

6

1

5

 

Spolu

 

16

 

4

 

12