Presvedčivá komunikácia

Obsah tréningu: PRESVEDČIVÁ KOMUNIKÁCIA

 

 • Komunikácia – definovanie pojmov
 •  čo je komunikácia
 •  komunikačný proces
 • Delenie komunikácie – komunikačné kanály
 •  verbálny komunikácia
 •  vokálna komunikácia
 •  reč tela
 • individuálna a skupinová práca, skupinová diskusia, video natáčanie

 

 • Princípy efektívnej komunikácie
 • aktívne počúvanie
 • vyváženosť medzi hovorením a počúvaním 
 • schopnosť komunikovať podstatné informácie – schopnosť odlíšiť dôležité a nedôležité informácie
 • riešenie modelových situácii a spätná väzba, interaktívne zážitkové aktivity, video natáčanie

 

 • Typológia – spoznajte seba a ostatných
 •  typ dominantný a prispôsobivý
 •  typ formálny a neformálny
 •  typy podľa preferencií
 • sebadiagnostika prostredníctvom dotazníkov

 

 • Praktické pomôcky  a rady v komunikácii
 • efektivita v telefonickej komunikácií – ako nestráviť väčšinu dňa telefonovaním
 • efektivita v mailovej komunikácii – ako predchádzať dlhým mailom a zahlcovaniu zbytočnou poštou
 • rozdiel v komunikácii v projektovom tíme a v líniovej štruktúre
 • ako efektívne nastaviť komunikačné kanály pri práci na projekte
 • interaktívne zážitkové aktivity, brainstorming

 

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín      

 

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Komunikácia – definovanie pojmov

 

1

1

0

Delenie komunikácie – komunikačné kanály

 

3

1

2

Princípy efektívnej komunikácie

 

4

1

2

Typológia – spoznajte seba a ostatných

 

4

1

4

Praktické pomôcky  a rady v komunikácii

 

4

0

4

Spolu

 

16

4

12