Tímová spolupráca

Obsah tréningu: TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

 

Definícia tímu

 • rozdiel medzi tímom a skupinou
 •  vývojové fázy v tíme, úloha manažéra v jednotlivých fázach vývoja tímu

Princípy tímovej práce a skupinovej práce

 • podmienky pre vznik dobrého tímu, synergia v tíme, atmosféra v tíme, tímová komunikácia
 •  princípy a pravidlá komunikácie v tíme, efektívne odovzdávanie informácií
 •  pozičné vyjednávanie v tíme, uplatnenie vyjednávacích techník v tíme
 •  techniky pre hľadanie a posudzovanie nápadov v tíme
 • ako organizovať tím
 • kľúčové prvky pri budovaní tímu
 • skupinová diskusia, riešenie modelových prípadov, interaktívne zážitkové teambuildingové aktivity, video

Tímové role

 • ako sa vidím ja a ako ma vnímajú ostatní
 • čo očakávam od druhých a čo sa očakáva odo mňa
 • diagnostika tímových rolí
 • objasnenie rôznych rolí leadra, ich výhod a rizík
 • rôznorodosť členov tímu
 • prezentácia riešení s okamžitou SV, modelové situácie a spätná väzba,

Úskalia tímovej práce

 •  všeobecné problémy tímov; možné bariéry
 •  prečo tímy nefungujú, dôvody neefektívnosti tímovej práce, skryté záujmy;
 • riešenie modelových prípadov, skupinová diskusia

Problém vs. konflikt

 • techniky pre riešenie problémov v tíme
 • riešenie konfliktov v tíme - základné typy konfliktov, význam prevencie konfliktov, dôsledky nezvládnutých konfliktov,  stratégie a prístupy k riešeniu konfliktov
 • skupinová diskusia, riešenie modelových prípadov, interaktívne zážitkové teambuildingové aktivity, video

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Definícia tímu

 

1

1

0

Princípy tímovej práce a skupinovej práce

4

1

3

Tímové role

 

3

0

3

Úskalia tímovej práce

 

4

1

3

Problém vs. konflikt

 

4

1

3

Spolu

16

4

12