Vedenie porád

Obsah tréningu: VEDENIE PORÁD

 

Druhy a ciele porád

 • Druhy porád  (porady – operatívna, výrobná, manažérska, riešiteľská, kontrolná, krízová), seminár, workshop
 • Ciele porád
 • Prínosy porád
 • Individuálna a skupinová práca , riešenie modelových situácii a spätná väzba, skupinová diskusia

Príprava na porady

 • Program
 • Priority
 • Časové limity
 • Výsledok
 • Zápisnica
 • Zasadací poriadok
 • Tréning prípravy na porady, , riešenie modelových situácii a spätná väzba, sebadiagnostika prostredníctvom dotazníkov, skupinová diskusia

Vedenie porady

 

 • Identifikácia typov účastníkov
 • Zásady vedenia
 • Rozhodovanie
 • Tréning vedenia porady, skupinová diskusia , interaktívne zážitkové aktivity, skupinová diskusia, video - natáčanie

Chyby a nedostatky porád

 • Organizačné nedostatky
 • Chyby účastníkov
 • Chyby vo vedení
 • Workshop a brainstrorming na analýzu chýb a nedostatkov porád, skupinová diskusia

 

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín      

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Druhy a ciele porád

 

2

1

1

Príprava na porady

4

1

3

Vedenie porady

 

6

1

5

Chyby a nedostatky porád

 

4

1

3

Spolu

 

16

4

12