Vyjednávanie

Obsah tréningu: VYJEDNÁVANIE

 

 • Príprava na vyjednávanie
 • analýza protistrán – zvolenie správneho prístupu k protistrane
 • čo chcem pri vyjednávaní dosiahnuť – určenie cieľov
 • varianty, alternatívy výsledku vyjednávania
 • ústupky, ktoré som ochotný urobiť
 • voľba stratégie vyjednávania – 3 základné stratégie (win-win, win-lose a lose-lose) - typické správanie pri týchto stratégiách - spôsob komunikácie, spôsob interakcie s partnerom
 • vyjednávacie techniky (navrhovanie, dohoda, ultimátum, ústupky, odklad)
 •  Výklad , riešenie modelových situácii, skupinové úlohy , panelová diskusia, zážitkové formy
 • Vlastné vyjednávanie
 • úvod vyjednávania
 • ako zahájiť rozhovor – použitie a tréning ice-break techník
 • fáza ponuky
 • kedy a ako ponúknuť produkt / službu
 • fáza vyjednávania
 • ako reagovať na nátlakové taktiky – napr. kamenná stena, absurdná ponuka, salámová taktika, buď/alebo, dobrý samaritán atď.
 • ako reagovať na zmenu jednania partnera
 • význam reči tela pri vyjednávaní
 • záver vyjednávania
 • vyhodnotenie vyjednávania
 •  riešenie modelových situácii,  skupinové úlohy, best practise, manažérske hry,, individuálny nácvik, nácvik rozhovorov, video natáčanie

 

 

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín      

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Príprava na vyjednávanie

 

6

2

4

Vlastné vyjednávanie

 

10

2

8

Spolu

 

16

4

12