Obchodný TIP č.1

15.05.2012 09:05

1. tip - Začnite konečne s iniciatívnym spôsobom predaja

Prvoradá a najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť v prípade, že chcete zvýšiť tržby, je tá najjednoduchšia: spravte si z úsilia zvýšiť tržby svoju prioritu.

Nápad: Ako začať iniciatívne predávať

Zdá sa to byť také samozrejmé. Ale pri riešení každodenných malicherností strácate často ten správny nadhľad na aktivity, ktoré by priviedli vaše podnikanie priamo na cestu rastu. Preto:

 

1. Vytvorte si denný plán tržieb a kontrolujte si ho. Napríklad, stanovte si na dnes výšku tržieb, ku ktorej sa chcete priblížiť.

2. Vyčleňte si určitý časový priestor každý deň, kedy sa budete venovať iba predajným aktivitám (alebo prinajmenšom určite osobu z vašej firmy, ktorá sa bude danej aktivite venovať.)

3. Považujte čas venovaný predaju za posvätný. Nevyrušujte sa e-mailami alebo inou nevybavenou poštou.

4. Aby ste predávali efektívne, musíte nadobudnúť ten správny grif. Spoznajte svoj produkt alebo službu zvonku aj zvnútra, podrobne si opakujte scenár predaja, buďte optimistický – počúvajte napríklad svoju obľúbenú pieseň, ktorá vás inšpiruje. Musíte sa dostať do správnej nálady. Pozitívna energia vynesie na povrch to najlepšie, čo vo vás je. A navyše, je neuveriteľne nákazlivá.

5. Dívajte sa na tržby ako na hru s číslami. Odmietnutie je príležitosťou niečomu sa priučiť. Zvýšte svoju úroveň vedomostí o produkte a skúste to znovu.

6. Stanovte si ciele svojho výkonu. Napríklad: Dosiahnete x eur v predaji počas doby z. Ak nesplníte svoje ciele, musíte analyzovať prečo. Môže to byť kvôli tomu, že potrebujete:

a) urobiť zmeny vo svojej ponuke,

b) zmeniť spôsob, akým ponúkate tovar,

c) znovu prehodnotiť svoje ciele a dostať ich na reálnu úroveň.

7. Zjednoťte úsilie všetkých zamestnancov tým, že svoje ciele zmeníte na ciele celého tímu. Nič sa nevyrovná tomu, keď má každý v tíme zodpovedajúce informácie a keď je každý zapojený do vytvárania prostredia, kde sa ľudia chovajú iniciatívne.