Vyjednávanie pre nákupcov

03.02.2016 18:58

Pracovníci nákupu môžu vo veľkej miere ovplyvniť hospodárske výsledky firmy. Každý deň sa stretávajú s obchodníkmi a objednávajú produkty a služby. Na rozdiel od obchodníkov, ktorí sú oveľa častejšie trénovaní ( podľa našich skúsenosti cca 80 % obchodníci, 20 % nákupcovia) majú nákupcovia nevýhodu pri vyjednávaní. Chýbajú im zručnosti potrebné na efektívne vyjednávanie. Náš program ponúka nákupcom možnosť získať chýbajúce znalosti.