Referencie

Podrobný rozpis ( názov firmy, obsah aktivity, činnosť lektora) je podrobne uvedený

v profile " Hlavného lektora a konzultanta " . Aktivity sú členené podľa sektorov

hospodárstva, napr. finančné inštitúcie, výrobné firmy, inštitúcie verejnej správy,

nemocnice a zdravotnícke zariadenia, spoločnosti poskytujúce služby, poradenské

a konzultačné projekty.

 

                                                        Vybraní klienti: