Som pridružený člen  SAKO ( Slovenská asociácia koučov). Vzhľadom na požiadavky klientov ( väčšinou z biznis prostredia), v praxi využívam prvky koučovania a mentoringu. V doterajšej praxi som mal klientov z prostredia finančných inštitúcií, zdravotníctva, výrobných a obchodných spoločnosti.